Artiste rencontre territoire universitaire (a.r.t.u)

Laurence Hervieux-Gosselin exposera une vingtaine de photos à la Maison Lachaîne de Sainte-Thérèse.

agence rencontre africaine site de rencontre étranger gratuit

Qui sommes-nous? Les échanges auxquels ils donnent vie alimentent la réflexion des plasticiens et autres créateurs qui y séjournent et donnent lieu à de nouvelles investigations artistiques.

L'université d'Avignon acteur du #OFF18 - The University of Avignon, a major actor in the #OFF18

Devoted to research, experimentation and creation, La Plate-Forme considers itself as a laboratory for contemporary art. Desired and occupied by artists of the greater Dunkerque area searching for a creative space, this location is nevertheless open to innovative people from other territories, near and far.

Quand l’art rencontre la cuisine

La Plate-Forme is a connecting point, favourable to the encounter of different worlds, the crossing over of disciplines and the understanding of different civilisations. Networking and creating partnerships with a diverse range of individuals and organisations, not only from the cultural professions, is a major concern for La Plate-Forme.

site de rencontre kamal rencontres de neurologie programme

The exchanges through which feed the thought processes of the artists and other creative people who spend artiste rencontre territoire universitaire (a.r.t.u) there, give way to new artistic investigations. La Plate-Forme wil een laboratorium voor artiste rencontre territoire universitaire (a.r.t.u) kunst zijn, gewijd aan onderzoek, experiment en creatie.

site de rencontre contacte moi

Opgezet door kunstenaars uit de Duinkerkse agglomeratie op zoek naar werkruimte, staat deze plaats ook open voor makers uit andere gebieden, van ver of dichtbij. La Plate-Forme is een verbindingspunt waar verschillende werelden elkaar ontmoeten, disciplines elkaar kruizen en verschillende beschavingen begrepen kunnen worden. Het netwerken en het zoeken van partners met een veelvuldigheid aan actoren uit het culturele veld en daarbuiten, wormt voor La Plate-Forme een belangrijke uitdaging.

artiste rencontre territoire universitaire (a.r.t.u)

De uitwisselingen die hierut voortkomen, voeden de reflective van kunstenaars en andere makers die er verblijven en nieuw artistiek onderzoek uitvoeren.

Lire Aussi